Przepustnice

Seria UL

Seria-UL

Zawór gazowy z kwadratową lub prostokątną klapą z pojedynczą listwą.
Przepustnica jednokierunkowa.
Dostępnych jest wiele materiałów uszczelniających i pakujących.
Odległość między powierzchniami zgodnie ze standardem CMO.

Przepustnica jest przystosowana do pracy z szerokim zakresem powietrza i gazów.
Jest szczególnie wskazany jako element izolacyjny, aby umożliwić kontrole, konserwację i naprawy w kanałach.
GŁÓWNIE STOSOWANE W:

Cementownie – Huty – Elektrownie.
Zakłady chemiczne – sektor energetyczny.

Rozmiary

Od 125 x 125 do 3000 x 3000 (większe wymiary na zapytanie).
Aby poznać ogólne wymiary konkretnego amortyzatora, skonsultuj się z CMO

Ciśnienie robocze

Maksymalne standardowe ciśnienie robocze wynosi 0,5 kg / cm 2, dla wyższych ciśnień na żądanie.

Dyrektywy

• Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych:
(PED) ART 4.3 / CAT.1.
• Dyrektywa w sprawie potencjalnej atmosfery wybuchowej:
(ATEX) CAT.3 ZONA 2 y 22 GD.

Pobierz dokumentację techniczną

> Produkt arkuszowy