Butterfly ValveProdukty

Butterfly Valve – Seria RM

Seria-RM

Połączony przepustnica / jednokierunkowy zawór zwrotny z podwójnym mimośrodem.
Dostępnych jest wiele materiałów budowlanych.
Dwie opcje odległości między powierzchniami:
Krótkie serie: zgodnie z EN 558 SERII 13.
Długie serie: zgodnie z EN 558 SERII 14.
Na korpusie znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu.

  • Ten połączony zawór motylkowy / zwrotny pełni podwójną funkcję regulacji i retencji w rurach jednokierunkowych o dużym nachyleniu oraz jako zawór bezpieczeństwa na wypadek awarii.
  • Jest stosowany w przewodach wodnych obwodów chłodzenia w instalacjach cyklu kombinowanego.

 

Wymiary

  • DN200 do DN3000 (większe wymiary na zapytanie).

Ciśnienie robocze

  • Różnica ciśnień (ΔP), przy której mogą działać te zawory, jest zmienna, są one zaprojektowane zgodnie z potrzebami każdego konkretnego projektu, ale mogą być zaprojektowane tak, aby wytrzymywały ciśnienia do 100 kg / cm²

Dyrektywy

• Urządzenia ciśnieniowe:
(PED) ART 4.3 / CAT.1.
• Atmosfery wybuchowe:
(ATEX) CAT.3 ZONE 2 i 22 GD.

Pobierz dokumentację techniczną

> Karta produktu