Butterfly ValveProdukty

Butterfly Valve – Seria MP

Seria-MP

Obsługiwany jest system potrójnej dźwigni z zaworem odcinającym.

Do czystych płynów gazowych, takich jak powietrze, azot, tlen i brudne płyny gazowe zawierające zawieszone substancje stałe.

Wymiary, materiały, ciśnienie projektowe i szczelność dostosowane do wymagań klienta Siłowniki: pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne

 

Dyrektywy

• Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych:
(PED) ART 4.3 / CAT.1.
• Dyrektywa w sprawie potencjalnej atmosfery wybuchowej:
(ATEX) CAT.3 ZONA 2 y 22 GD.

Pobierz dokumentację techniczną

> Produkt arkuszowy